ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 2004

20-35kV ໝໍ້ ແປງກະແສໄຟຟ້າ