ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 2004

ແມັດ ສຳ ລັບ ໝໍ້ ແປງໄຟ